history

ÖNEMLİ TARİHLER


  • 18 Mart 2019 Bildiri Son Gönderim Tarihi
  • 18 Mart 2019 Tıpta Uzmanlık Öğrenci desteği için bildirilerin son gönderim tarihi

DUYURULAR


Bildiri Son Gönderim Tarihi 18 Mart

KONGREYE KALAN SÜRE


1.Gün   2.Gün   3.Gün  

BİLDİRİ SONUÇLARI


 

Rinoloji Sözlü Bildiriler

 

 

[RSS-01]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Vücut kitle indeksinin nazal konjesyona etkisi

Eren BOLDAZ, Hakan Avcı, Melis Demirağ Evman, Hacer Baran

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[RSS-02]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Hastalarda Nazal Obstrüksiyonun Akustik Rinometri İle Değerlendirilmesi

Kadir Bahadır Kuzzu1, Aslı Bostancı1, Mehmet Akdağ2Murat Turhan1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya


[RSS-03]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Alerjik rinitli hastalarda nazal topikal kortikosteroidlerin nazal sekretuar IgA üzerine etkisi

Deniz Kocaöz1, Emre Ocak2, Elif Dağlı3, Sevinç Bayrak3, Ekrem Said Kankılıç3, Gülsüm Biten Güven4, Özlem Doğan5, Aydın Acar3

1Turhal Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Tokat
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bülümü, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara


[RSS-04]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Transplante hücre tabakalarının deneysel olarak hasarlandırılmış maksiller sinüs mukozası üzerine etkisinin incelenmesi

Ahmet Kara1, Murat Topdag2, Erdal Karaoz3, Cansu Subaşı3, Büşra Öncel Duman3, Necdet Demir4, Esma Konuk4, Murat Öztürk2, Mete İşeri2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre Ana Bilim Dalı, Kocaeli
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya


[RSS-05]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Septal flip flap for anterior skull base reconstruction following transnasal craniectomy: Long term outcomes

Gülpembe Bozkurt1Nurullah Seyhun2

1Division of Otorhinolaryngology, Department of Biotechnology and Life Sciences, University of Insubria, Varese, Italy
2Division of Otorhinolaryngology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey


[RSS-06]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Inverted Papillom: Klinik Deneyimlerimiz

Yaşar Can Akar1, Ceren Günel1, Fürüzan Kaçar Döger2, Hatice Sema Başak1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın


[RSS-07]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Temporoparietal Flep ile Kafa Tabanı Rekonstrüksiyonu: Yeni bir Metot

Alperen Vural1, Marco Ferrari2, Alberto Deganello2, Vittorio Rampinelli2, Davide Mattavelli2, Tomasoni Michele2, Gualtieri Tomasso2, Taboni Stefano2, Bertazzoni Giacomo2, Buffoli Barbara3, Doglietto Francesco4, Piero Nicolai2

1Erciyes Universitesi KBB Klinigi, Kayseri, Turkiye
2Università degli studi di Brescia, Otolaringoiatria, Brescia, Italia
3Università degli studi di Brescia, Anatomia, Brescia, Italia
4Università degli studi di Brescia, Neurochirurgia, Brescia, Italia


[RSS-08]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Erkeklerde testosteron düzeyinin koku fonksiyonu üzerine etkisi

Tolga Kırgezen1, Uğur Yücetaş2, Ela Araz Server1Okan Övünç1, Özgür Yiğit1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği


[RSS-09]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Alerjik rinit tedavisinde 660 nanometre dalga boyundaki fototerapinin klinik etkinliği

Hasan Çetiner, Nihat Susaman

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği


[RSS-10]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Septal deviasyon ameliyatı geçirecek hastalarda entübasyon değerlendirme skoruyla zor entübasyon insidansının belirlenmesi - Prospektif kontrollü çalışma

Demet Altun1Levent Aydemir2

1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.
2Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery


[RSS-11]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Konka Büllöza tipleri ile septum deviasyonu ve maksiller sinüzit arasındaki ilişkinin araştırılması: 293 paranazal bilgisayarlı tomografinin analizi

Ceyhun Aksakal

Tokat Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü


[RSS-12]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Maksillofasiyal Travmaların Tanı Ve Tedavi Yaklaşım Algoritması

Ahmed Majid Naji Agha Oghali, Hazan Başak, Süha Beton, Mustafa Kürşat Gökcan, Ozan Bağış Özgürsoy

ankara üniversitesi tıp fakültesi, kulak burun boğaz ana bilim dalı, Ankara


[RSS-13]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Rezeke edilen dil kökü doku hacminin uyku apnesindeki etkinliği

Serkan Şerifler1, Fatih Gül2

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Ankara


[RSS-14]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Pozisyonel Obstruktif Uyku Apnesi olan hastalarda pozisyonel tedavinin etkinliği

Ülke Kocademir1, Mecit Sancak1, Fatih Gül2, Gökhan Yalçıner1, Mehmet Ali Babademez2

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi,Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara


[RSS-15]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

İzole alt konka hipertrofisinde koblatör radyofrekans ve koblatör turbinatörün etkisinin karşılaştırılması

Yüce İslamoğlu1, Gülin Gökçen Kesici1, Kadir Şinasi Bulut2, Ebubekir Alper Özer2, Yağmur Teleke Canan2, Mehmet Ali Babademez2

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara


[RSS-16]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Ankilozan spondilit ile TUAS ilişkisinin epworth uykululuk ölçeği ve müller manevrası ile değerlendirilmesi

Tuğba Atan1Doğan Atan2

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, Çorum


[RSS-17]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Rinoplasti sonrası Hilotherm ve buz uygulamasının periorbital ödem, ekimoz, ağrı açısından karşılaştırılması

Deniz Hancı, Onur Üstün, Ayça Başkadem Yılmazer, Ayşe Enise Göker, Semih Karaketir, Yavuz Uyar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul


[RSS-18]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Erişkin Popülasyonda Burun Tıkanıklığı Şikâyetine Sebep Olan Patolojilerin Sıklığı

Fatih Arslan1, Yavuz Selim Kaya2

1Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2Yozgat Şehir Hastanesi, KBB Kliniği, Yozgat


[RSS-19]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Rekürren İdiyopatik Pediatrik Epistaksiste Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Yeri

M Volkan Akdoğan1, Suna Tanrıkulu1, Seda Babakurban1, Mahmut Gökdemir2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü


[RSS-20]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 2]

Sinonazal malign melanom: 2005-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim dalında takip edilen 13 hastanın tanı, tedavi ve takipleri

Asif Selimoğlu1, Ahmet Erim Pamuk2, Serdar Özer2, Ahmet Emre Süslü2, Tevfik Metin Önerci2

1Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Birimi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara


[RSS-21]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Psikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi

Ergün Sevil1, Neslihan Sevil2

1Karaman Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği


[RSS-22]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Dudak Ölçümlerinin Altın Oran ile Değerlendirilmesi

Kerem Sami Kaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal SUAM


[RSS-23]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Nazal septumdan köken alan benign tümörler

Engin Başer, İbrahim Çukurova

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir


[RSS-24]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Tek yumurta ikizlerinde rinoplasti ameliyatının beden imajı ve benlik saygısı üzerine olan etkisinin açık ve kapalı teknik rinoplasti sonuçlarına göre karşılaştırılması

Talip Talha Tanyeli1, Mehmet Emin Çavuş2, Ali Türkoğlu1

1Polatlı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara


[RSS-25]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

İnferior Konka Hipertrofisinde Uygulanan İnferior Konka Lateralizasyon ve Koterizasyonunun, İnferior Turbinoplasti ile Hasta Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması

Görkem Atsal1, Levent Olgun2

1Siirt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Siirt
2Başkent üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İzmir


[RSS-26]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 3]

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Cerrahisi Klinik Sonuçlarımız

Mustafa Nuhut, Çağrı Becerik, Lütfü Şeneldir, Sema Zer Toros

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB-BBC Kliniği,İstanbul


[RSS-27]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Tıkayıcı uyku apnesinde ekspansiyon sfinkter faringoplasti sonuçlarımız

Ejder Ciğer, Mustafa Yazır

İzmir Katip Çelebi Üniveristesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı,İzmir


[RSS-28]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Horlama olgularında cep telefonuyla yapılan horlama sesi kayıtların obstruktif uyku apnesi yönünden tanısal değeri

Alper Kutalmış Türkcan1, Yusuf Kemaloğlu1, Ayşe İriz1, Güven Mengü2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngilizi Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara


[RSS-29]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Nazal Tip Pitozunda Sütür İle Asma İşleminin Burun Tıkanıklığı Üzerine Etkisi

Tülay Erden Habeşoğlu, Semra Külekçi, Hande Senem Deveci, Murat Toraman, Mehmet Özgür Habeşoğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul


[RSS-30]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Sinüzit komplikasyonlarıyla ilgili bilinenler gerçeği yansıtıyor mu?

Emel Çadallı Tatar1Bülent Öcal1, Cem Saka1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara


[RSS-31]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Septum Cerrahisi ile Eş Zamanlı Yapılan Alt Konka Radyo Frekans Uygulaması Yaşam Kalitesini Artırır Mı?

Nihal Seden Tekke, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Esra Mısır

istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul


[RSS-32]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 4]

Pediatrik Populasyonda Akut Rinosinüzit Komplikasyonlarında Tedavi Yaklaşımımız

Serap Oflas Mollamehmetoğlu, Ufuk Düzenli, Mahfuz Turan, Yaser Said Çetin

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı,Van


Rinoloji Video Bildiriler

 

 

[RVS-01]

[Rino Film-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 16:00 - 17:30 | Salon/Hall: 4]

Endoskopik Endonazal Beyin Omurilik Sıvısı Fistülü Tamiri

Alperen Vural

Erciyes Universitesi Kulak Burun Bogaz Klinigi, Kayseri


[RVS-02]

[Rino Film-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 16:00 - 17:30 | Salon/Hall: 4]

Osas Cerrahisinde Lateral Farengoplasti Tekniği

Lütfü Şeneldir

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi KBB kliniği


[RVS-03]

[Rino Film-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 16:00 - 17:30 | Salon/Hall: 4]

Sfenoid Sinüs Arka Duvarı Destrükte Eden Nadir Bir Hipofiz Metastazı: Akciğer Skuamöz Hücreli Karsinomu

Akif Sinan Bilgen1, Yavuz Erdem2

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Ankara


[RVS-04]

[Rino Film-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 16:00 - 17:30 | Salon/Hall: 4]

Frontal sinüzite sekonder gelişen süperior orbital absede drenaj

Tolga Kırgezen

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği


[RVS-05]

[Rino Film-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 16:00 - 17:30 | Salon/Hall: 4]

Ekspansiyon Sfinkter Faringoplasti

Özgür Karameşe, Taner Özdemir, Lütfü Şeneldir

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH, İstanbul


[RVS-06]

[Rino Film-2 | Tarih/Date: 6.4.2109, 09:00 - 10:30 | Salon/Hall: 4]

Endoskopik Transnazal Transethmoidal yolla Orbital İntrakonal Kavernöz Hemanjiom eksizyonu:Video bildiri

Sercan Göde1Veysel Berber1, Halil Bülent Karcı1, Mehmet Sedat Çağlı2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir


[RVS-07]

[Rino Film-2 | Tarih/Date: 6.4.2109, 09:00 - 10:30 | Salon/Hall: 4]

Kraniofaringeal Kanal Meningoensefaloseli Olan 6 Aylık Çocuğa Endonazal Endoskopik Yaklaşım

Hazan Başak1, Süha Beton1, Gökmen Kahiloğulları2, Sefa Uyar1, Cem Meco1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı


[RVS-08]

[Rino Film-2 | Tarih/Date: 6.4.2109, 09:00 - 10:30 | Salon/Hall: 4]

Transnazal Endoskopik Petröz Apeks Yaklaşımı

Hazan Başak1, Suha Beton1, Selçuk Mülazımoğlu1, Gökmen Kahiloğulları2, Hasan Çağlar Uğur2, Ağahan Ünlü2, Cem Meço1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı


[RVS-09]

[Rino Film-2 | Tarih/Date: 6.4.2109, 09:00 - 10:30 | Salon/Hall: 4]

Endoskopik Transnazal Transpterygoid yolla Pterygopalatin fossa Menenjiomu eksizyonu:Video bildiri

Veysel Berber, Sercan Göde, Halil Bülent Karcı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İzmir


[RVS-10]

[Rino Film-2 | Tarih/Date: 6.4.2109, 09:00 - 10:30 | Salon/Hall: 4]

Endoskopik Transnazal Transkribriform yolla Planum Sfenoidale kökenli Menenjiom eksizyonu:Video bildiri

Murat Samet Ateş1, Sercan Göde1, Hasan Tanrıverdi O1, Veysel Berber1, Erkin Özgiray2, Halil Bülent Karcı1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir


Rinoloji Poster Bildiriler

 

 

[RPS-01]

Nazal septum kaynaklı dev kapiller lobüler hemanjioma

Doğan Atan

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD, Çorum


[RPS-02]

Septorinoplasti sonrası kontrol edilemeyen rekürren epistaksis vakasına uygulanan girişimsel radyolojik embolizasyon

Utku Mete, Uygar Levent Demir

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Bursa


[RPS-03]

Odontojenik Kist İçerisinde Gelişen Kolesterol Granülomu

Aslı Bostancı1, Ali Türkcan1, Mehmet Akdağ2Murat Turhan1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya


[RPS-04]

Frontal sinüste izole fungus topu: Olgu sunumu

Deniz Dilek1, Erdoğan Okur1, Vural Akın1, Nazan Okur2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilimdalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilimdalı, Isparta, Türkiye


[RPS-05]

Postpartum Silent Sinus Sendromu

Hılal Eslek Dönmez, Gökçe Saygı Uysal, Mustafa Mert Başaran, Sinan Kocatürk

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı


[RPS-06]

İntraoperatif Beyin Omurilik Sıvı Fistülü Gelişen Rhino-Orbita-Serebral Mukormikozlu Bir Olgu

Yaşar Özbuğday, Abitter Yücel, Hilal Yücel

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Konya


[RPS-07]

Nadir görülen bir nazoalveolar bölge schwannomu: Olgu sunumu

Mustafa Yazır1, Fulya Çakalağaoğlu Ünay2, Erdem Eren1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kbb Ana Bilim Dalı,İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,İzmir


[RPS-08]

Sekonder Pituiter Abse ve Tedavi Yaklaşımımız: Olgu Sunumu

Ceren Baş1, Erdinç Aydın1, Alper Köycü1, Erkin Sönmez2

1kent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2kent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye


[RPS-09]

Pterigopalatin Fossa Kanaması ile Komplike olan Maksiller Sinus Periapikal Kist Cerrahisi

Ceren Baş, Alper Köycü, Ömer Vural

kent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye


[RPS-10]

Septorinoplasti sonrası geç dönem sütür reaksiyonu: Nazal dorsumda kist formasyonu

Ayça Arıkan Seçer, Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, İbrahim Erdim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat


[RPS-11]

Paranasal Sinüslerde Nadir Bir Üreme; Lophomonas Blattarum

Yaşar Batuhan Bakış, Mustafa Koray Balcı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kbb Ana Bilim Dalı,İzmir


[RPS-12]

Spontan Drene Olan Fungal Sinüzit Olgusu

Özer Erdem Gür1, Doğukan Aydenizöz1, Erdem Atalay Çetinkaya1, Nevreste Didem Sonbay1, Nilgün Gür2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği


[RPS-13]

Orbita Dekompresyonu İle Saptanan Skleroderma

Huseyin Ciftler, Harun Gür, Onur İsmi, Yusuf Vayısoğlu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,Mersin


[RPS-14]

Nadir görülen bilateral nazolabial kist olgusu

Durdu Tuğçe İnce, Fırat Onur, Mehmet Külekçi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği


[RPS-15]

Nazal Kavitede Primer Mukozal Malign Melanom: Olgu Sunumu ve Kısa Literatür Derlemesi

Umman Tunç1, Gamze Öztürk1, Dinç Süren2, Hülya Eyigör1, Zelal Akgündüz2

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Anabilim Dalı, Antalya
2SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya


[RPS-16]

Rinoplasti sonrası nadir komplikasyon: Nazal Dorsal kist

Esra Nur Göksu, Kasım Durmuş, Emine Elif Altuntaş

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Sivas


[RPS-17]

Endoskopik maksiller sinüs cerrahisi sonrası geç gelişen orbital hematomun apseleşmesine bağlı görme kaybı olgusu

Ali Akbaş1, Ferhat Bozkuş1, Abdulkerim Başaran2, Müslüm Toptan3, Mahmut Nedim Akaltun3, Müslüm Ayral1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Viranşehir Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa


[RPS-18]

Göz küresinin yer değiştirmesi ile ortaya çıkan dev frontal mukosel

Javahır Mammadlı, Berat Demir, Orhan Asya, Akın Şahin

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalı,İstanbul


[RPS-19]

İntraorbital Uzanımlı Frontal Sinüs Mukoseli

Hazal Altunok, Abdulkadir Şahin, Mustafa Sıtkı Gözeler

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzurum


[RPS-20]

Paranazal Sinüs Tomografilerinde Nazolakrimal Duktus ve Maxiller Sinüs İlişkisi

Fatma Nur Yıldırım, Nimet Ersöz, Can Karaman, Hatice Sema Başak

Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın


[RPS-21]

Primer septorinoplasti vakalarımızda estetik ve fonksiyonel anlamda memnuniyetlerinin değerlendirilmesi

Özgür Kemal, Hüseyin Karabulut

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kbb anabilim dalı-Samsun


[RPS-22]

Geniş Septal Perforasyon Onarımında Fasya Lata Kullanımı: Olgu Sunumu

Engin Dursun, Gökçe Aydın Balaban, Suat Terzi, Emine Demir

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi


[RPS-23]

Nazal Septum Kaynaklı Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Gökhan Şafak1, Zerrin Özergin Coşkun1, Göksu Yavuz Abdioğlu2, Özlem Çelebi Erdivanlı1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, RİZE


[RPS-24]

Sinonazal Primer Malign Melanom: Olgu Sunumu

Oktay Bulut

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB-BBC, Zonguldak


[RPS-25]

Frontal Osteoma Bağlı Gelişen Orbital Apse

Cem Saka1, Sevda Yılmaz1, İlker Akyıldız1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ve Baş boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı


[RPS-26]

Anamnez Neden Bu Kadar Önemli? Anestezik İlaçlarla İndüklenen Geçici Propitozis: İlginç Bir Olgu

Ferit Çakmak1, Irfan Kara2, Alperen Vural1

1Erciyes Universitesi Kulak Burun Bogaz Klinigi, Kayseri
2Besni Devlet Hastanesi, Kulak Burun Bogaz Klinigi, Adıyaman


[RPS-27]

İleri Yaş Erişkinde Nadir Bir Paranazal Sinüs Tümörü:Rabdomyosarkom

Gizem Meral, Yaşar Kemal Duymaz, İldem Deveci, Ahmet Adnan Cırık, Aslı Şahin Yılmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği


[RPS-28]

Olfaktor Nöroblastoma-Esthesioneuroblastoma:Vaka Sunumu

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut

Sağlık Blimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Bölümü,İstanbul


[RPS-29]

Gebelikte Dev Nazal Septal Hemanjiyom: Olgu Sunumu

Fatma Nur Acabay, Akif Sinan Bilgen, Hatice Karadaş, Zeynep Kaptan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara


[RPS-30]

Frontal sinüs kaynaklı Schwannoma:Olgu Sunumu

Cem Saka, Osman Cerlet, Bülent Öcal, İlker Akyıldız, Emel Çadallı Tatar, Mehmet Hakan Korkmaz

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara


[RPS-31]

İnfratemporal Fossa Yerleşimli Sfenoid Sinüs Mukopiyoseli

Bülent Öcal1, Ali Can Sungur1, Cem Saka1, İstemihan Akın1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1TC SB SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı


[RPS-32]

Görme azlığı ile seyreden sfenoetmoid yerleşimli mukosel

Emel Çadallı Tatar, Bülent Öcal, Osman Cerlet, Kemal Keseroğlu, Cem Saka

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara


[RPS-33]

Nazal Kavitede Ender Görülen Tümör: Natural Killer T Hücreli Lenfoma

Aslıhan Ünel1, Süleyman Özdemir1, Mete Kıroğlu1, Özgür Sürmelioğlu1, Özgür Tarkan1, Muhammed Dağkıran1, Aysun Uğuz2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı,Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı,Adana


[RPS-34]

Frontal Rinosinüzit'in sıradışı komplikasyonu: Cilt altı hava kaçağı

Ahmet Coşkun, Şemsettin Okuyucu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay


[RPS-35]

Posttravmatik Maksillokutanöz Fistül Onarımı:Kombine Yaklaşım

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Egehan Salepci, Suat Turgut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Bölümü,İstanbul


[RPS-36]

Yaygın Kemik Nekrozuyla Prezente Maksiller Sinüs Kolesterol Granülomu

Şeyma Kaya1, Suat Terzi1, Metin Çeliker1, Oğuzhan Okcu2, Engin Dursun1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize


[RPS-37]

Ewing Sarkomu:Sinonazal Traktusun Nadir Bir Tümörü

Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Onuralp Albuz, Suat Turgut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Bölümü,İstanbul


[RPS-38]

Alt Konkayı İnfiltre Eden Nazal Kitle İmajlı Rinolit Vakası

Mehmet Akdağ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD


[RPS-39]

Pediatrik Septoplastilerin SNOT-22’ye Göre Değerledirilmesi

Gökçen Cesur, Alper Ceylan, Merve Yıldız, Metin Yılmaz, Yusuf Kızıl, Recep Karamert, Süleyman Cebeci

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara


[RPS-40]

Rinoplastide Karbondioksit Saturasyonunun Postoperatif Ekimoz Üzerine Etkisinin Objektif Ölçümü

Arın Öztürk1Veysel Berber1, Sercan Göde1, Demet Sergin2, Halil Bülent Karcı1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir


[RPS-41]

Diş Çekim Komplikasyonu Olarak Maksiller Sinüs İçinde Diş kökü: Olgu Sunumu

Ayşe Çeçen1, Esra Kavaz2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun
219 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun


[RPS-42]

Schneiderian Papillom

Abdulkadir Şahin, Hazal Altunok, Bülent Aktan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzurum


[RPS-43]

Klivus Kitlesinin Nadir bir Nedeni Multiple Myelom: Olgu Sunumu

Emel Çadallı Tatar1, Kemal Keseroğlu1, Başak Yalçıner1, Güleser Saylam1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara


[RPS-44]

Nazal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni; Talasemi Major

Sevda Yılmaz, İlker Akyıldız, Bülent Öcal, Cem Saka, Emel Çadallı Tatar

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH,KBB Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara


[RPS-45]

Gebede Septum Kaynaklı Lobule Kapiller Hemanjiom

Şeyma Kaya1, Zerrin Özergin Coşkun1, Orhan Semerci2, Mehmet Birinci1, Özlem Çelebi Erdivanlı1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize


[RPS-46]

Paranazal Sinüs Metastazı ile Bulgu Veren Renal Hücreli Karsinom Olgularımız

Elshan Mammadov1, Ela Araz Server1, Özgür Yiğit1, Erol Rüştü Bozkurt2

1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul


[RPS-47]

Sinonazal Teratokarsinosarkom: Olgu Sunumu

Emel Çadallı Tatar1Bülent Öcal1, Esra Bozkurt1, Ünsal Han3, Mehmet Hakan Korkmaz2

1S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
3S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği


[RPS-48]

Konkaplasti sonuçlarımız

Mukaddes Tuğba Kokulu Arslan1Fatih Arslan2

1Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bilim Dalı,Ankara
2Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara


[RPS-49]

Travmatik Burun Kesisine Bağlı Riskli Flepte Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Sonuçları

Sinem Kara, E. Deniz Gözen, Fırat Tevetoğlu, Chınara Aliyeva, H. Murat Yener, Ender İnci

İstanbul 0niversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul


[RPS-50]

Nadir Bir Olgu: Orofarenkse Prolapse Olarak Antrokoanal Polipi Taklit Eden İnverted Papillom

Esra Kavaz1, Ayşe Çeçen2, Özgür Kemal1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun


[RPS-51]

Nazofarenks Anjiyomiyolipomu: Olgu Sunumu

Turgut Karlıdağ1, Abdulvahap Akyiğit1, Erol Keleş1, Gökhan Artaş2, Mehmet Salih Yağmahan1

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ


[RPS-52]

Pediatrik Hastada Primer Maksiller Sinüs Anevrizmal Kemik Kisti

Emel Çadallı Tatar1Tuğçe Pütürgeli Özer1, İlker Akyıldız1, Bülent Öcal1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara


[RPS-53]

Bilateral Respiratuar Adenomatoid Hamartoma

Cem Saka1Tuğçe Pütürgeli Özer1, Bülent Öcal1, İlker Akyıldız1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara


[RPS-54]

Tekrarlayan Epistaksisin Gözden Kaçan Sorumlusu: Rinolit

Esra Kavaz1, Ayşe Çeçen2, Özgür Kemal1, Sinan Atmaca1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun


[RPS-55]

4 Yaşında Bir Çocukta Etimoid Sinüs Mukoseli Olgu Sunumu

Muhammet Hakan Gerekli, Cengiz Arlı

hatay mustafa kemal üniversitesi tıp fakültesi kbb bbc abd hatay türkiye


[RPS-56]

Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Olgusu

Yasin Kulaksız, Remzi Doğan, Fadlullah Aksoy, Orhan Özturan

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul


[RPS-57]

Akut Frontal Sinüzitin Nadir Bir Komplikasyonu ‘’Pott’s Puffy Tümörü’’

Hanife Özel, Hakan Avcı, Melis Demirağ Evman, Hacer Baran

Sbü Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul


[RPS-58]

Anormal uzanım gösteren odontojenik kistler

Nuray Ensari, Muhammed Yıldız, Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, Erdem Atalay Çetinkaya, Özer Erdem Gür

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Antalya


[RPS-59]

Dev Ethmoid Osteomun Endonazal Endoskopik Cerrahisi

Lütfü Şeneldir, Mustafa Nuhut, Özgür Karameşe, Çiğdem Tepe Karaca, Ayşegül Verim, Sema Zer Toros

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği


[RPS-60]

Septorinoplasti sonrası gelişen cerrahi alan enfeksiyonu: Ürkütücü bir komplikasyon olgusu

Fırat Onur, Mehmet Külekçi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul


[RPS-61]

Posterior Etmoid Sinüste Nadir Görülen Bir Yabancı Cisim: Olgu Sunumu

Pelin Samaraz, Akif Sinan Bilgen, Onur Gülel, Hatice Karadaş, Zeynep Kaptan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara


[RPS-62]

Burun Tıkanıklığı ve Yüz Ağrısına Yol Açan Geniş Boyutlarda Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu

Ayşe Çeçen1, Esra Kavaz2, Özgür Kemal2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun
219 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun


[RPS-63]

Tanı ve Tedavide Çelişkiler Yaratan Alerjik Fungal Rinosinüzit Vakası

Ekrem Karaca, Ahmet Keleş, Gökhan Altın, Celal Günay, Necdet Özçelik, Yıldırım Ahmet Bayazıt

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul


[RPS-64]

Pediyatrik sfenokoanal polip

Furkan Türkoğlu, Hasan Emre Koçak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB-BBC Kliniği, İstanbul 

Otoloji Sözlü Bildiriler

 

 

[OSS-01]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 6]

Periferik vertigo şikayeti ile polikliniğimize başvuran hastaların retrospektik analizi

Bilge Türk

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul


[OSS-02]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 6]

Ménière Hastalığı Tanısında Kullanılan Kalorik ve Video Head İmpulse Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

Oğuz Kadir Eğilmez, Mahmut Sinan Yılmaz

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Sakarya


[OSS-03]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 6]

Tinnitus değerlendirme envanterlerinin okunabilirlik indekslerinin incelenmesi

Mehmet Eser Sancaktar1Ayşe Çeçen1, Yusuf Dündar2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Rize Devlet Hastanesi


[OSS-04]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 7]

Hasta anamnezi ve vestibüler teslerin vestibüler migren ile Meniere hastalığı ayrımındaki rolü

Hüseyin Samet Koca, Sabuhi Jafarov, Levent Naci Özlüöğlu

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara


[OSS-05]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 7]

Koklear İmplant Kullanıcısı Çocuklarda Psikoakustik ve Bilişsel Becerilerin Değerlendirilmesi

Büşra Köse, Ayşenur Karaman, Ayşe Ayça Çiprut

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı, İstanbul


[OSS-06]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 7]

Ani İdiyopatik Sensorinöral İşitme Kaybı Geçiren Hastaların Prognostik Faktörlerine Göre Retrospektif Analizi

Abitter Yücel, Yaşar Özbuğday

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya


[OSS-07]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 8]

Revizyon mastoidektomi yapılan olgularda kolesteatom saptamada bilgisayarlı tomografi Hounsfield Ünitesinin işlevselliğinin retrospektif değerlendirilmesi

Egehan Salepci1, Müge Uğurlar1, Burçin Ağrıdağ Üçpınar2, Ali Gemalmaz2, Suat Turgut1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği


[OSS-08]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 8]

Ani işitme kaybında sistemik steroid ile sistemik steroid ve intratimpanik steroid kombinasyonunun karşılaştırılması

Akif Samet Geçer, Elif Karalı, Akif Güneş, Ahmet Ural

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bolu


[OSS-09]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 08:30 | Salon/Hall: 8]

İşitme Cihazı Kullanan Hastalar ve Sağlıklı Bireylerin Anksiyete ve Depresyon Sıklığının Karşılaştırılması

Erol Şentürk1İsmail Çelik1, Ömer Faruk Çalım1, Selinay Yılmaz2, Orhan Özturan1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul


[OSS-10]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

Vertebrobasiler Yetmezlik Olgularında vHIT Sonuçlarımız

Reyhan Sürmeli1, Mehmet Sürmeli2, Ahmet Adnan Cırık2Gözde Günay2, Fatma Kulalı3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Nöroloji, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Radyoloji, İstanbul


[OSS-11]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

Yenidoğanlarda ABR test sonuçlarının ve demografik verilerinin değerlendirilmesi

Saime Sağıroğlu1Mehmet Ali Karsavul1, Nagihan Bilal1, Selman Sarıca1, İsrafil Orhan1, Şükran Peker1, Adem Doğaner2, Ömer Faruk Çınar1, Emine Temiz1

1Ksü Tıp fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Ksü Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş


[OSS-12]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

Psoriazisli Hastalarda Odyolojik ve Vestibüler Değerlendirme

Abdullah Kınar1, Abdulkadir Bucak1, Şahin Ulu1, Nilay Duman2

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar


[OSS-13]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 8]

Fasiyal Sinirin Labirenter segmentine Transmastoid yaklaşımın anatomik sınırları

Gülay Güçlü Aslan1, Asım Aslan2, Selçuk Sürücü3

1Sağlık Bilimleri Üniv. Tepecik EAH Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir
2Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Manisa
3Koç Üniv. Tıp Fak. Anatomi Ana Bilim Dalı, İstanbul


[OSS-14]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 8]

Radikal Mastoidektomi Uygulanan Kronik Otitis Media Tanılı Hastalarda Postoperatif İşitme ve Revizyon Sonuçları

Taylan Bilici, Özgür Sürmelioğlu, Muhammed Dağkıran, Özgür Tarkan, Süleyman Özdemir, Mete Kıroğlu

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Adana


[OSS-15]

[Sözlü Bildiriler-5 | Tarih/Date: 5.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 8]

Seröz Otit Nedeniyle Ventilasyon Tüpü Tatbik Edilen Pediatrik Hastalarda Uzun Dönem Sonuçlarımız

Derya Özer, Merih Önal, Bahar Çolpan, Osman Gül

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB-BBC Ana Bilim Dalı, Konya


[OSS-16]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Frekans Sıkıştırma Özelliğinin İşitsel Çözünürlük Üzerindeki Etkisinin Akustik Değişim Kompleksi ile İncelenmesi

Ebru Kösemihal1, Ferda Akdaş2

1Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Lefkoşa
2Marmara Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Odyoloji Bilim Dalı, İstanbul


[OSS-17]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Bell palsisinde adjuvan tedavi olarak intratimpanik steroid tedavisinin etkisi

Ahmet Ufuk Kılıçtaş, Emine Demir, Özlem Çelebi Erdivanlı, Zerrin Özergin Coşkun, Suat Terzi, Metin Çeliker, Engin Dursun

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ABD


[OSS-18]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Bell Paralizili Hastalarda Kan Değerlerinin Prognozu Belirlemedeki Etkileri

Gökçe Aydın Balaban, Emine Demir, Metin Çeliker, Suat Terzi, Zerrin Özergin Coşkun, Özlem Çelebi Erdivanlı, Engin Dursun

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Anabilim Dalı


[OSS-19]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Semisirküler kanalların iki el modeli ile üç boyutlu rekonstrüksiyonu

Rasim Yılmazer1, Melih Topçuoğlu2

1Yeditepe Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul


[OSS-20]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Motosiklet Kullanan Bireylerde Pozisyonel Testler VEMP testi, Statik ve Dinamik Denge Skorlarının Değerlendirilmesi

Kıvanç Tığlı, Işılay Öz, Selim S Erbek

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara


[OSS-21]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontrol Çalışması

Betül Koska1, Enis Alpin Güneri2, Yüksel Olgun2, Hülya Ellidokuz3, Günay Kırkım4

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İşitme Konuşma Denge Ünitesi, İzmir


[OSS-22]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Vestibüler Bulguların Değerlendirilmesi

Merve Usta1, Enis Alpin Güneri2, Mustafa Cenk Ecevit2, Barış Baklan3, Hülya Ellidokuz4, Günay Kırkım5

1Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Bölümü, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İşitme Konuşma Denge Ünitesi, İzmir


[OSS-23]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Levosimendan, Cisplatin ile oluşturulan ototoksisiteyi iyileştiriyor: Bir rat modeli

Mustafa Sıtkı Gözeler1, Fazile Nur Ekinci Akdemir2, Serkan Yıldırım3Abdulkadir Şahin1, Gizem Eser3, Seda Aşkın4

1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Erzurum, Turkey.
2Department of Nutrition and Dietetics, High School of Health, Agri Ibrahim Cecen University, Agri
3Ataturk University, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Erzurum
4Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Erzurum


[OSS-24]

[Sözlü Bildiriler-6 | Tarih/Date: 5.4.2019, 15:30 - 17:00 | Salon/Hall: 8]

Kronik Subjektif Tinnitus Hastalarında Anksiyete Duyarlılığı, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Özgül Karaaslan1, Yunus Kantekin2Hakan Dağıstan2

1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Yozgat


[OSS-25]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

Koklear İmplant Kullanıcılarında Bimodal Fayda: Geriatrik Hasta Grubunda Sonuçlar

Hilal Dinçer Dalessandro

Odyoloji Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye


[OSS-26]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

Klasik Tanıma Uymayan İdyopatik Ani İşitme Kaybı Olan Hastalarda Eş Zamanlı Sistemik ve İntratimpanik Kortikosteroid Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Seher Şirin, Ata Alperen Erşahan

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC Ana Bilim Dalı


[OSS-27]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

Biotin eksikliğinin hamilelik döneminde işitme yolaklarına etkisi: Hayvan modeli

Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, Nuray Ensari

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Antalya


[OSS-28]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

İşitme cihazı kullanımının yaşam kalitesine etkisi ve cihaz kullanım sorunları

İdris Vural1Kazım Bozdemir2, Gülin Gökçen Kesici3, Banu Müjdeci1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara
3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Ankara


[OSS-29]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

Tinnituslu hastalarda gürültü maruziyetine göre tinnitus maskeleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Özlem Ruhioğlu Çınar1Kazım Bozdemir2, Gülin Gökçen Kesici3, Banu Müjdeci1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara
3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi KBB Kliniği, Ankara


[OSS-30]

[Sözlü Bildiriler-7 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 7]

Multiple Sklerozlu Hastalarda Vestibüler Evoked Myogenik Potansiyel, Video Head İmpulse Test Ve Görüntüleme Bulgularının Değerlendrilimesi

Elife Barmak1, Ali Özdek2, Hayat Güven3, Kemal Keseroğlu4, Ayşe Seda Eren3Gökhan Toptaş4, Selçuk Çomoğlu4, Mehmet Hakan Korkmaz5

1SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTENESİ, ODYOLOJİ KLİNİĞİ ANKARA
2SERBEST HEKİM, KBB, ANKARA
3SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTENESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ,ANKARA
4SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTENESİ, KBB KLİNİĞİ ANKARA
5YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ,KBB ANABİLİMDALI, ANKARA


[OSS-31]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

X'e bağlı işitme kaybında (IP-3) klinik bulgular ve koklear implantasyon sonuçları

Recep Karamert

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı


[OSS-32]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

Geniş Tegmen Defekti Onarımında Alternatif Yöntem: Transmastoid Yaklaşımla Septal Kıkırdak Kullanımı

Kemal Keseroğlu1, Mehmet Murat Günay2, Bülent Öcal1, Cem Saka1, Sibel Alicura Tokgöz1, Mehmet Hakan Korkmaz3

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Adıyaman
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Kliniği, Ankara


[OSS-33]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

Nigella Sativa Yağı’nın Cisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu Etkisi: Deneysel Çalışma

Numan Kökten1, Oğuz Kadir Eğilmez2, Murat Erinç3, Asiye Işın Doğan Ekici4, Serkan Şerifler1, Erdem Yeşilada5, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB-BBC Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Sakarya, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


[OSS-34]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

Fasial sinir travmatik hasarı sonrası kreatin monohidrat ve metiprednizolonun iyileşme üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik incelenmesi

Emre Apaydın1, Elif Dağlı1, Sevinç Bayrak1, Ekrem Sait Kankılıç1, Hilal Nakkaş2, Özge Konak3, Aydın Acar1, Belgin Can3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara


[OSS-35]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

Radyolojik olarak insidental süperior semisirküler kanal dehissansı saptanma oranı

Emine Demir, Engin Dursun

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Rize


[OSS-36]

[Sözlü Bildiriler-8 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:00 | Salon/Hall: 8]

Koklear İmplant Kullanıcılarında Dinleme Eforunun Psikoakustik Becerilerle İlişkisinin İncelenmesi

İlknur Taşdemir1, Mustafa Yüksel1Ayça Çiprut2

1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı


[OSS-37]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

İntratimpanik PLGA-Nanopartikül Enjeksiyonunun Koklea Üzerindeki Etkilerinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi

Emre Ocak1, Rahul Mittal2, Jeenu Mittal2, Angela Zhou2, Adrien Amir Eshraghi2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara
2Miami Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Miami Amerika Birleşik Devletleri


[OSS-38]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Çölyak hastalığı bulunan çocuklarda glutensiz diyetin işitme fonksiyonlarına etkisi

Doğan Atan1, Atakan Comba2

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları AD, Çorum


[OSS-39]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Kolesteatom hücre kültüründe diklofenak sodyum ve 5-flourasil'in etkisinin değerlendirilmesi

Ahmet Kara1, Büsra Öncel Duman2, Yusufhan Yazır2, Mahmut Sinan Yılmaz1, Zehra Seda Unal Halbutogulları2, Deniz Demir1, Rabia Öztas Kara3, Hakan Bayraktar4, Mehmet Guven1

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kök Hücre Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Kocaeli


[OSS-40]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Travmatik Fasiyal Sinir Paralizisinde 4-aminopiridin’in Fasiyal Sinir İyileşmesindeki Etkisinin Metilprednizolon İle Karşılaştırmalı Olarak Gösterilmesi

Murat Toraman1, Semra Külekçi1, Berna Uslu Coşkun2, Pembegül Güneş3, Barış İlke Çokay1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul


[OSS-41]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Kohlea boyutlarının konjenital sensörinöral işitme kayıplı bireylerde ve sağlıklı kişilerde karşılaştırılması

Mehmet Bilgin Eser1, Başak Atalay1, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji AbD.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB AbD.


[OSS-42]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Nistagmusu değerlendirmede kullanılabilecek yeni bir araç; Sanal Gerçeklik Gözlükleri (Karton VR)

Remzi Doğan1, Buşranur Eser2, Sabri Baki Eren1, Alper Yenigun1, Erol Şentürk1, Fadlullah Aksoy1, Orhan Özturan1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı,İstanbul
2Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul


[OSS-43]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Sunnybrook fasiyal paralizi evreleme ölçeği türkçe geçerleme çalışması

Erdem Mengi1Cüneyt Orhan Kara1, Fazıl Necdet Ardıç1, Funda Tümkaya1, Fevzi Barlay1, Taylan Çil1, Hande Şenol2

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli


[OSS-44]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Intracochlear Perfusion of Tumor Necrosis Factor-alpha Induces Sensorineural Hearing Loss and Synaptic Degeneration in Guinea Pigs

Mehmet İlhan Şahin, Rebecca Lewis, Sachiyo Katsumi, Janani S. Iyer, Lukas Landegger, Konstantina M. Stankovic

Department of Otolaryngology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA


[OSS-45]

[Sözlü Bildiri Finalistler | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 7]

Konkamastoid Sütür Uygulamasının Retroauriküler İnsizyona Bağlı Kulak Protrüzyonunu Önlemede Etkinliği

Aytaç Serkan Kılıç1, Melike Eroğlu2, Oğuz Güçlü1, F. Sefa Derekoy1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Bilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çanakkale


[OSS-46]

[Sözlü Bildiriler-9 | Tarih/Date: 6.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

Temporal BT çekilen hastalarda insidental ekstratemporal bulgular

Zeynep Nilüfer Tekin1Mehmet Bilgin Eser1, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji AbD.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb AbD.


[OSS-47]

[Sözlü Bildiriler-9 | Tarih/Date: 6.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

Temporal kemik travmalarında konküzyon bağlantılı odyovestibüler bulgular

Seçkin Akbal1, Nadir Yıldırım1, Sermin Umay Tok3, Onur Erdoğan2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Kütahya
2Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi, KBB Hastalıkları, Erzurum
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya


[OSS-48]

[Sözlü Bildiriler-9 | Tarih/Date: 6.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 7]

İşitme cihazı kullanan bireylerin cihaz memnuniyetini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Esma Çağal1, Pelin Piştav Akmeşe2, Mehmet Fatih Öğüt3, Tayfun Kirazlı3

1Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, KBB AD, Merkez/Çanakkale
2Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim AD, Bornova/İzmir
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, KBB AD, Bornova/İzmir


[OSS-49]

[Sözlü Bildiriler-10 | Tarih/Date: 6.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 8]

İki farklı kemiğe implante edilebilir işitme cihazının karşılaştırılması: Baha 5 – Ponto Plus

Halil Elden1, Ahmet Kara1, Çağlayan Adıgül1, Merve Durgut2, Fatih Mutlu2, Mahmut Sinan Yılmaz1, Deniz Demir1, Mehmet Güven1, Mete İşeri3

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Sakarya
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Medical Park Hastanesi KBB Kliniği, Kocaeli


[OSS-50]

[Sözlü Bildiriler-10 | Tarih/Date: 6.4.2019, 13:30 - 14:00 | Salon/Hall: 8]

Periferik Vestibülopatisi Olan Hastalarda Masseterik Vestibüler Uyarılmış Potansiyel Yanıtlarının (mVEMP) Değerlendirilmesi

Meliha Başöz1, Bahriye Özlem Konukseven2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Bölümü; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji Bölümü
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Bölümü


Otoloji Video Bildiriler

 

 

[OVS-01]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

pediatrik post travmatik fasiyal paralizi olgusunda transmastoid fasiyal sinir dekompresyonu

Eray Uzunoğlu, Merve Yıldız, Hakan Tutar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB anabilim dalı ankara


[OVS-02]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Koklear schwannoma,endoskopik transkanal eksizyon

Merve Yıldız, Hakan Tutar, Recep Karamert, Eray Uzunoğlu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kbb Ana Bilim Dalı,Ankara


[OVS-03]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Nadir Bir Olgu: Temporal Kemik Fibröz Displazisi

Muhammed Sefa Uyar, Mitat Selçuk Bozhöyük, Zahide Çiler Büyükatalay, Tarık Babür Küçük

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara


[OVS-04]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Endoskopik Kelebek Miringoplasti

Enes Yiğit

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği


[OVS-05]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Otoskleroz Cerrahisi-Stapedotomi

Nihal Seden Tekke

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul


[OVS-06]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

İyatrojenik Squamöz Kemik Kolesteatoması

Rıdvan Kılıç, Zahide Çiler Büyükatalay, İrfan Yorulmaz

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı


[OVS-07]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Aurikula Atrezisi Olgusunda Koklear İmplantasyon

Ayşe Pelin Yiğider

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı


[OVS-08]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Transkanal Endoskopik Kıkırdak Timpanoplasti

Doğukan Özdemir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Uygulama ve Araştırma merkezi, KBB-BBC abd,Samsun


[OVS-09]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Kemiğe İmplante Edilebilen İşitme Cihazı Uygulaması

Ahmet Volkan Sünter

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği


[OVS-10]

[Video Sunumları | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:30 - 10:30 | Salon/Hall: 8]

Glomus Timpanikum Cerrahisi

Tolga Kırgezen

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Otoloji Poster Bildiriler

 

[OPS-01]

Patent Foramen Huschke; Temporomandibuler Eklemin Dış Kulak Yoluna Herniasyonu

Burak Numan Uğurlu, Onur Erçelik, Necmi Arslan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB-BBC Ana Bilim Dalı, Ankara


[OPS-02]

Her İki Dış Kulak Yolunda Kene: Nadir Bir Olgu Sunumu

Deniz Avcı

Nevşehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Nevşehir


[OPS-03]

Facial Paralysis Caused by Dislocated Incus Following Head Trauma in a 12 Year Old Child

Nurullah Seyhun, Senem Kurt Dizdar, Alican Çoktur, Suat Turgut

Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital


[OPS-04]

Temporal Kemik Rabdomyosarkomu

Ali Türkcan1, Mehmet Akdağ2, Aslı Bostancı1Murat Turhan1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya


[OPS-05]

İşitme kayıplı çocuklarda “cihaz Kabulü, algı, tanımlama, sözel İfade, anlaşılırlık” ölçeğinin uyarlaması

Rahime Mirza1, Metin Yılmaz2

1Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı, İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Programı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara
2Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara


[OPS-06]

Kulak zarı perforasyonlarında mastoid ve timpanik hacimler ile işitme seviyelerinin değerlendirilmesi

Sergül Ulus1, Mehmet Ak2

1Sultan Abdulhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, İstanbul
2İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Radyoloji Servisi, Bursa


[OPS-07]

Ventilasyon Tüpü Sonrası Gelişen ve Hızlı İlerleyen İyatrojenik Kolesteatoma Olgusu

Ceyda Karslı, Selis Gülseven Güven, Recep Yağız

Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Edirne


[OPS-08]

Nadir Bir İç Kulak Patolojisi: İntrakoklear Schwannom

Mustafa Güllüev, Ertuğrul Kibar, Mehmet Erkan Kahraman, Aslan Akın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[OPS-09]

Fasial Paralizi ve Ani Görme Kaybı İle Bulgu Veren Wegener Granulomatozisi

Aslı Bostancı1, Ali Türkcan1, Mehmet Akdağ2, Murat Turhan1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Antalya


[OPS-10]

Temporal Kemiğin Metastatik Adenoid Kistik Karsinomu

Felat Toprak1, Burcu Vural1, Ayça Ant1, Nazan Bozdoğan2, Caner Kılıç1, Samet Özlügedik1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara


[OPS-11]

Bitemporal ve Santral Yaygın Kafa Tabanı Osteomyeliti (KTO) Olgusu

Ahmet Keleş, Gökhan Altın, Celal Günay, Yıldırım Ahmet Bayazıt

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı


[OPS-12]

İdiyopatik İnflamatuar Medial Meatal Fibrozis: Olgu Sunumu Ve Kısa Literatür Derlemesi

Gamze Öztürk, Erdem Atalay Çetinkaya, Ömer Tarık Selçuk, Gökhan Yılmaz, Özer Erdem Gür

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana bilim Dalı, Antalya


[OPS-13]

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalarında Repozisyon Manevraları Öncesi ve Sonrasındaki Video Head Impuls Test (VHIT) Bulgularının Değerlendirilmesi

Ali Türkcan, Hasan Ümit Özçağlar

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı,Antalya


[OPS-14]

Otoimmün İç Kulak Hastalığı Olgu Sunumu

Baturay Demirkıran, Emine Elif Altuntaş

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Sivas


[OPS-15]

Orta kulak tükürük bezi koristomu; olgu sunumu

Aziz Dinek1, Erhan Arslan1, Eren Altun2, Haşmet Yazıcı1

1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC ABD, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Balıkesir


[OPS-16]

nüks posterior kranial fossa kolesteatomu olgusu

Abdussamet Faraşoğlu, Hakan Avcı, Melis Demirağ Evman, Hacer Baran

Kartal Dr Lütfi Kırdar EAH


[OPS-17]

Radikal Mastoidektomiden 45 Yıl Sonra Gelişen Petröz Apeks Kolesteatomu:Olgu Sunumu

Zekiye Kabaş Uysal, Hale Aslan, Abdülkadir İmre, Ercan Pınar, Murat Songu, İbrahim Aladağ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi,KBB Ana Bilim Dalı,İzmir


[OPS-18]

Otoimmün İç Kulak Hastalığı ve Seronegatif Romatoid artritli hasta

Annagül Berdiyeva, Harun Gür, Onur İsmi, Kemal Görür

Mersin üniversitresi Tip Fakültesi,kulak burun boğaz ana bilim dalı,Mersin


[OPS-19]

Odyovestibüler Bulguların Fasiyal Paraliziye Eşlik Ettiği Genikulat Ganglion Şvannomu: Olgu Sunumu

Cemal Aksoy, Nadir Yıldırım, Sermin Tok Umay

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı


[OPS-20]

Dura Defektine Sebep Olan Petröz Apeks Kolesteatomu

Özgür Karameşe, Ayşegül Verim, Sema Zer Toros, Lütfü Şeneldir

SBÜ Haydarpaşa Numune EAH, İstanbul


[OPS-21]

Dış kulak kanalına drene olan Bezold Absesi: Olgu Sunumu

Gülay Güçlü Aslan, Ufuk Konca, Samira Özkara, İbrahim Çukuroa

1) Sağlık Bilimleri Üniv. Tepecik EAH KBB Kliniği, İzmir


[OPS-22]

Labirentitis Ossifikans gelişen hastanın odyolojik ve vestibüler bulguları

Serap Er1, Elife Barmak1, Kemal Keseroğlu2, Murat Mutlu2, İstemihan Akın2, Cem Saka2

1Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Odyoloji kliniği
2Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi KBB kliniği


[OPS-23]

Temporal Travma Sonrası Ani Gelişen Total Fasyal Paralizinin Klinik Takibi: Olgu Sunumu

Kemal Keseroğlu1, Abdullah Musa Altaş1, Cem Saka1, Sibel Alicura Tokgöz1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH,KBB Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBB Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara


[OPS-24]

Glomus Tümörleri: 17 yıllık cerrahi sonuçlarımız

İsa Kaya, Murat Samet Ateş, Göksel Turhal, Cem Bilgen, Tayfun Kirazlı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir


[OPS-25]

Grommet tüpünün orta kulağa sekonder medial göçü: Beklenmeyen cerrahi bir komplikasyon

Ozan Tüysüz, Fatih Mehmet Hanege

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kbb & Bbc Ana Bilim Dalı, İstanbul


[OPS-26]

Bilateral Temporal Kemik Fraktürüne Bağlı Sensörinöral İşitme Kaybı: Olgu Sunumu

İsmail İynen, Servet Erdemes, Ali Akbaş, Müslüm Ayral, Mustafa Çoban

Harran Ünv. Tıp Fak. KBB AD.


[OPS-27]

Mukopolisakkoridozlu Çocuk Olgularda Kalıcı Ventilasyon Tüpü Neden Gereklidir?

Fatih Oğhan1, Ayşe Nur Değer2, Seçkin Akbal1

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya


[OPS-28]

Fasiyal Sinir Kılıfı Tümörü; İntranöral Perinöriyoma

Hatice Kadı Kardaş, Esra Kavaz, Mehmet Koyuncu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Samsun


[OPS-29]

Temporal Kemikte Fibröz Displaziye Bağlı Dış Kulak Yolu Stenozuna Sekonder Kolesteatom

Fırat Tevetoğlu, E. Deniz Gözen, Sinem Kara, Chınara Aliyeva, H. Murat Yener

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


[OPS-30]

Pons İnfaktına Bağlı Eş Zamanlı Oluşan Sol Ani İşitme Kaybı ve Sağ Periferik Fasiyal Paralizi Olgusu

Ebru Gün1, Emine Demir1, Tuğba Uyar2, Ahmet Ufuk Kılıçtaş1, Engin Dursun1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, KBB Bölümü, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nöroloji Bölümü, Rize


[OPS-31]

Pulsatil Tinnitusun Nadir Bir Nedeni Sigmoid Sinüsün Dış Kulak Yoluna Dehissansı: Olgu Sunumu

Kemal Keseroğlu, Seda Işık, Cem Saka, Bülent Öcal, Mehmet Hakan Korkmaz

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği,Ankara 

 

 

 

Baş, Boyun Sözlü Bildiriler

 

[BSS-01]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Papiller Tiroid Karsinomlarında PPARG Over-ekspresyonunun Patolojik ve Klinik Prognostik Parametrelerle İlişkisi

Orhan Asya1, Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Pelin Bağcı2, Handan Kaya2, Ayşegül Gönen1, Yavuz Gündoğdu1, Tajaddın Muradov1, Akın Şahin1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul


[BSS-02]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Tükürük Bezi Malignitelerinin Davranışında EGFR Gen Mutasyonunun Etkisi: Moleküler Gen Analizi

Dilara Tütüncü Yavuz1, Tolga Kandoğan2, Altuğ Koç3, Ülkü Küçük4, İbrahim Çukurova1

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği
3İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği


[BSS-03]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Parotis Bezi Tümörlerinin Tanısında Preoperatif Biyopsi Sonuçlarının Etkinliği

Gökhan Şafak1, Özlem Çelebi Erdivanlı1, Zerrin Özergin Coşkun1, Suat Terzi1, Metin Çeliker1, Emine Demir1, Recep Bedir2, Mehmet Beyazal3, Engin Dursun1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı


[BSS-04]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Erişkin hastalarda tonsillektomi sonrası kanama ve risk faktörleri

Onuralp Albuz, Nurullah Seyhun, Alican Çoktur, Merve Ekici Bektaş, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Ana Bilim Dalı,İstanbul


[BSS-05]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Parotis Kitlelerinin Klinikopatolojik İncelenmesi: 195 olgunun Retrospektif Analizi

Sedef Çoruk1, Sedat Aydın2, Hacer Baran1, Temel Coşkuner1, Kayhan Başak3

1kartal dr lütfi kırdar eği araş hastanesi kbb kliniği, istanbul
2istanbul üniversitesi tıp fakültesi ağız yüz çene cerrahisi abd, istanbul
3kartal dr lütfi kırdar eği araş hastanesi patoloji kliniği, istanbul


[BSS-06]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Derin Boyun Enfeksiyonlarında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Kemal Koray Bal1, Murat Ünal1, Nuran Delialioğlu2, Ragıp Onur Öztornacı3, Onur İsmi1, Yusuf Vayısoğlu1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Mersin


[BSS-07]

[Sözlü Bildiriler-1 | Tarih/Date: 5.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Parotis Bezi Derin Lob Tümörlerinde Ultrasonografik Değerlendirmenin Peroperatif Tümör Lokalizasyonu ile Korelasyonu

Muhammed Sefa Uyar, Sibel Yıldırım, Süha Beton, Mustafa Kürşat Gökcan, Tarık Babür Küçük

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara


[BSS-08]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Parotis tümörlerinde preoperatif İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi'nin tanı değeri

İbrahim Palaoğlu, Semra Külekçi

İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


[BSS-09]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Total Larenjektomili Hastaların Peroperatif Tetkik Sonuçlarının Mortalite İle İlişkisi

Erdal Rahman Köprücü, Mehmet İmamoğlu, Abdülcemal Ümit Işık, Osman Bahadır, Selçuk Arslan, Hatice Bengü Çobanoğlu

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI


[BSS-10]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Dudak Kanseri Olgularında Rekonstrüksiyon Yöntemlerinin Analizi

Ayça Ant, Caner Kılıç

SBÜ Ankara A.Y. Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği


[BSS-11]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

3. Basamak Sağlık Kuruluşunda Trakeotomi Açılan Hastaların Analizi

Murat Doğan, Suzan Taş

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı


[BSS-12]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Tiroid Nodüllerinde Frozen Kesit İncelemenin Cerrahi Stratejiye Etkisi

Emrah Gündüz, Tuba Bayındır, Mehmet Turan Çiçek, Yüksel Toplu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Malatya


[BSS-13]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Denge egzersizlerinin, kronik dizzness yakınması olan hastaların yaşam kalitesine olan etkisinin araştırılması

Süha Ertuğrul

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Karabük


[BSS-14]

[Sözlü Bildiriler-2 | Tarih/Date: 5.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Larinks kanserinde tütün kullanımı ve cinsiyet ile olan ilişkisi: retrospektif çalışma

İsmail Güler, Mehmet Ali Çetin

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB KLİNİĞİ


[BSS-15]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 5]

Cerrahi tedavi uyguladığımız ranula hastalarının retrospektif analizi

Fazilet Altın, Yalçın Alimoğlu

SBÜ Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği,İSTANBUL


[BSS-16]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 5]

İkinci Brankiyal Yarık Kisti Veya Fistülü Eksizyonu Uygulanan Olgularımızın Geriye Yönelik Olarak Araştırılması

Yalçın Alimoğlu, Fazilet Altın

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul


[BSS-17]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 5]

Paratiroid adenomlarında preoperatif Sestamibi sintigrafisi pozitifliği: Klinik ve histopatolojik belirteçler neler?

Bülent Öcal1, Demet Yılmazer2

1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara


[BSS-18]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Polikistik Over Sendromu Olan Kadınların Ses Analizi - Ön Değerlendirme Sonuçları

Mehmet İlhan Şahin, Alperen Vural

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD


[BSS-19]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Deneysel Çalışma:Non İyonize Elektromanyetik Radyasyonun Değişik Frekanslara Bağlı Olarak Tavşan Dili Üzerindeki Histomorfolojik Etkileri

Mehmet Akdağ1, Mehmet Zulkuf Akdağ2, Aydın Ketani3, Suleyman Daşdağ4, Mustafa Durğun5

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biofizik AD
3Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi AD
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biofizik Bölümü
5izmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrütif Cerrahi AD


[BSS-20]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Papiller Tiroid Karsinomda BRAFV600E gen mutasyonunun kliniko-patolojik bulgular ve prognoz üzerine etkisi

Osman İlkay Özdamar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul.


[BSS-21]

[Sözlü Bildiriler-3 | Tarih/Date: 6.4.2019, 08:00 - 09:30 | Salon/Hall: 9]

Total Larenjektomi Sonrası Faringokütanöz Fistül Gelişiminde Prognostik Faktör Olarak Periferik Kan Lökosit, Trombosit ve Lenfosit Değerleri

Sibel Yıldırım, Muhammet Sefa Uyar, Zahide Çiler Büyükatalay, Mustafa Kürşat Gökcan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara


[BSS-22]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Kliniğimize başvuran disfajik hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Emine Ceren Ersöz Ünlü, Fatma Ceyda Akın Öçal, Nimet Evin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı


[BSS-23]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Oral kavite maligniteli hastalarda serum glutatyon peroksidaz seviyesinin sağlıklı kontrol bireylerdeki seviyeleri ile karşılaştırılması

Şeyda Belli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul


[BSS-24]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Larenks kanserinde bilgi kaynağı olarak Youtube

Fatih Gül

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara


[BSS-25]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Pozitron Emisyon Tomografi Çekilen Hastalarda İnsidental Baş Boyun Bulguları

Ozan Kuduban

Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Erzurum


[BSS-26]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Endoskopik Transoral Parafarengeal Schwannom Eksizyonu

Remzi Doğan, Abdullah Özdem, Selhattin Tuğrul, Alper Yenigün, Fadlullah Aksoy, Orhan Özturan

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul


[BSS-27]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Parotis Mukoepidermoid Karsinom Cerrahi Tedavisi

Gökçe Altın, Neslihan Yaprak, Alper Tunga Derin

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Antalya


[BSS-28]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Son 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz

Erdal Erkoç, Ömer Faruk Zengin, Aslı Çakır Çetin, Yüksel Olgun, Taner Kemal Erdağ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir


[BSS-29]

[Sözlü Bildiriler-4 | Tarih/Date: 6.4.2019, 11:00 - 12:30 | Salon/Hall: 5]

Burun tıkanıklığı ile gelen Wegener granülomatozisi olgu sunumu

Mustafa Dalgıç, Duygu Erdem, Sultan Şevik Eliçora

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Zonguldak

 

 

Baş, Boyun Poster Bildiriler

 

[BPS-01]

Total Vermilionektomi İle Tedavi Edilen Aktinik Keilitis Olgu Sunumu

Gamze Öztürk, Özer Erdem Gür, Nuray Ensari, Nevreste Didem Yılmaz, Mustafa Deniz Yılmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Antalya


[BPS-02]

Alt dudak yassı hücreli karsinomada tek taraflı Bernard flep tekniği ile rekonstrüksiyon

Doğan Atan

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD, Çorum


[BPS-03]

Histiositik sarkom: olgu sunumu

Eren BOLDAZ, Hakan Avcı, Mustafa Paksoy, Banu Erçatal, Melis Demirağ Evman, Hacer Baran

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[BPS-04]

Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Lezyon: Trikilemmal Kist; Olgu Sunumu

Oğuz Kadir Eğilmez, Mahmut Sinan Yılmaz

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Sakarya


[BPS-05]

Nadir Bir KBB Vakası: Parotis'in Meme Analoğu Sekretuar Karsinomu

Gökhan Gürbüz, Işıl Taylan Cebi, Yağmur Barcan, Nihat Erdem Yorguner

SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği


[BPS-06]

Parotis Bölgesinde Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Asuman Feda Bayrak1, Aylin Kopar Saraç1, Demet Arıkan Etit2, Mustafa Yazır1, Zekiye Kabaş Uysal1, Bilge Birlik3

1İzmir K.Ç.Ü. Atataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2İzmir K.Ç.Ü. Atataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
3İzmir K.Ç.Ü. Atataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı


[BPS-07]

Boynun Nadir Benign Tümörü; Pilomatriksoma

Pelin Samaraz, Burak Numan Ugurlu, Gülay Aktar Ugurlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB-BBC Ana Bilim Dalı, Ankara


[BPS-08]

Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Ancient Schwannoma Olgusu

Serdal Çelik1, Osman Kılıç1, Ozan Tüysüz1, Tülay Zenginkinet2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı


[BPS-09]

Aort Anevrizmasına Bağlı Sol vokal Kord Paralizisi (Ortner Sendromu - Kardiyovokal Sendrom)

Öznur Tokatlı, Osman Bahadır

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı, Trabzon


[BPS-10]

Servikal Vagal Schwannom Eksizyonu Sonrası Gelişen Geçici Ses Kısıklığı ve Yutma Güçlüğü

Yaşar Özbuğday1, Abitter Yücel1, İsa Azgın1, Mustafa Güllüev1, Ayşe Nur Uğur Kılınç2

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya


[BPS-11]

Mandibula Kaynaklı Dev Osteosarkom: Olgu Sunumu

Esin İrem Üçkuyulu1, Orhan Asya1, Yavuz Günoğdu2, Ali Cemal Yumuşakhuylu1, Çağatay Oysu1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Ve Boğaz Ana Bilim Dalı,İstanbul
2Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi,Gümüşhane


[BPS-12]

Dilde Granüler Hücreli Tümör, Olgu Sunumu

Behiye Akçaalan, Necmi Arslan

S.B.Ü.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[BPS-13]

Nadir bir olgu sunumu: Vallekula kisti

Mehmet Ali Karsavul, Saime Sağıroğlu, İsrafil Orhan, Nagihan Bilal, Selman Sarıca, Ömer Faruk Çınar, Şükran Peker

Ksü Tıp fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş


[BPS-14]

Nadir görülen primer parotis bezi lenfoması olgusu

İrfan Umay Tenekecioğlu, Fırat Onur, Ethem İlhan, Mehmet Külekçi

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği, İstanbul


[BPS-15]

İnfratemporal Fossa Lezyonları ve Yaklaşımımız

Merve Yıldız, Süleyman Cebeci, Recep Karamert, Mehmet Düzlü, Hakan Tutar, Metin Yılmaz

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kbb Ana Bilim Dalı,Ankara


[BPS-16]

Parotis Bezinde Metastatik Tümöre Yaklaşım:Malign Melanom

Mürüvvet Paksoy1, Reşit Murat Açıkalın1, Hüsamettin Yaşar1, Samet Çağrı Coşkun1, Yücel Alperen Akpınar1, Saime Gül Barut2, Ayşe Esra Koku Aksu3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haseki EAH, KBB ve BBC Kl
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haseki EAH, PATOLOJİ KL
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul EAH,DERMATOLOJİ KL


[BPS-17]

Parotis Glandın Hidatik Kist Hastalığı

Suzan Taş, Mustafa Şahin, Yeşim Başal

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı,Aydın


[BPS-18]

Laringosele farklı bir bakış: yetmiş yaşında kadın laringosel vaka sunumu

Mehmet Külekçi, Durdu Tuğçe İnce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği


[BPS-19]

An unusual cervical mass in the hyoid bone: Intermediate grade chondrosarcoma

Ozge Caglar Cil1, Ozan Karatag1, Arzu Avci2, Sefa Derekoy1

1Canakkale 18 Mart Universitesi
2Izmir Katip Celebi Universitesi


[BPS-20]

Disfajinin çok nadir bir sebebi: ''Aberran İnternal Carotis Arter ''

Muhammed Furkan Işık, Ertuğrul Kibar, Abitter Yücel

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Konya


[BPS-21]

Parafarengeal Bölgede Nadir Bir Tümör: Ganglionöroblastoma

Şahin Ulu, Abdulkadir Bucak, Abdullah Kınar

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Afyonkarahisar


[BPS-22]

Odontojenik Enfeksiyondan Mediastinite: Bir Derin Boyun Enfeksiyonu Olgu Sunumu

Ata Alperen Erşahan, Seher Şirin

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC Ana Bilim Dalı


[BPS-23]

Disfajiye neden olan ekstranazofarengeal anjiofibrom: Olgu sunumu

Murat Gencer, İbrahim Çukurova, İlker Burak Arslan

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği


[BPS-24]

Lenfadenopati ile seyreden kronik enflamatuar bir hastalık:KİMURA HASTALIĞI

Cem Bulut, Serdar Yardım, İlker Burak Arslan, İbrahim Çukurova

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[BPS-25]

BOYUNDA DEV LİPOMATÖZ KİTLE: ATİPİK LİPOMATÖZ TÜMÖR: Olgu sunumu

Taylan Bilici1, Özgür Sürmelioğlu1, Muhammed Dağkıran1, Özgür Tarkan1, Süleyman Özdemir1, Mete Kıroğlu1, Kıvılcım Eren Erdoğan2, Merve İnceman2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana


[BPS-26]

Olgu Sunumu: Boyunda dev epidermal kist

Turgay Zırıh

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ABD


[BPS-27]

Multipl soliter plazmositom

Ali Sami Berçin1, Gökhan Yalçıner2, Yüce İslamoğlu2

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara


[BPS-28]

Özefagus yabancı cisim çengelli iğne olgu sunumu

Harun Çoban, Necmi Arslan

SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


[BPS-29]

Epignathus: Palatin Tonsil Kaynaklı Dev Oral Teratom

Mert Mutaf, Fuat Aydemir, Mehmet Akif Eryılmaz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, KONYA


[BPS-30]

Preaurikuler Bölgede Pilomatriksoma: Olgu Sunumu

Erhan Uzun, Sinan Seyhan, Tuğçe Şimşek, Hasan Kazaz, Mehmet Mustafa Erdoğan, Üzeyir Gök

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Amasya


[BPS-31]

Bilateral İşitme Kaybı ile Başvuran Hastada MPL Gen Mutasyonu ve Polisitemia Vera

Ercan Atasoy, Selçuk Güneş, İbrahım Sayın, Mehmet Akif Abakay, Zahide Mine Yazıcı

BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB ANABİLİM DALI, İSTANBUL


[BPS-32]

Erişkin Yaşta Boyunda Kistik Higroma Vaka Sunumu

Recep Haydar Koç, Ayşe Öznur Akidil, Selçuk Güneş, İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı

BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB ANABİLİM DALI, İSTANBUL


[BPS-33]

Temporamandibular Bölgede Tenosinovyal Dev Hücreli Tümör

Lütfü Şeneldir1, Sinan Celep1, Ayşegül Verim1, Sema Zer Toros1, Zühal Özcan2

1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği


[BPS-34]

İntraparotid Fasiyal Sinir Kaynaklı Ancient Schwannom

Aslı Bostancı1, Ali Türkcan1, Sercan Evginer1, Mehmet Akdağ2, Murat Turhan1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Antalya


[BPS-35]

Görüntüleme Yöntemlerinde Özellik Saptanmayan Lenf Nodu Metastazı İle Prezente Olan Tiroid Papiller Mikrokarsinomu

Lütfü Şeneldir, Sinan Celep, Çiğdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği


[BPS-36]

PET/BT metabolik parametrelerinin baş boyun bölgesi kanserlerindeki histopatolojik parametreler ile ilişkisinin araştırılması

Hale Aslan1, Gül Çekin2, Mustafa Yazır1, Murat Songu1, Abdülkadir İmre1, Ercan Pınar1, İbrahim Aladağ1, İsmail Semih Öncel1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları A.B.D,İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü,İzmir


[BPS-37]

Aurikula Yerleşimli Dev Lobüler Kapiller Hemanjiom

İbrahim Hıra

Ankara Dr. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara


[BPS-38]

Dev bir Eagle Sendromu: Olgu sunumu

Fazilet Altın, Erdem Yorguner, Yalçın Alimoğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haseki EAH, KBB ve BBC Kliniği, İstanbul


[BPS-39]

Geriatrik hastada multifaktoriyel farengeal disfaji

Selmin Karataylı Özgürsoy1, Numan Demir2, Ozan Bağış Özgürsoy3

1Ufuk Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı
2Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
3Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı


[BPS-40]

Uyku apnesinin nadir bir nedeni: Larengeal schwannoma

Gamze Öztürk1, Üstün Osma1Ömer Tarık Selçuk1, Hülya Eyigör1, Erdem Atalay Çetinkaya1, Cem Sezer2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, patoloji Anabilim Dalı, Antalya


[BPS-41]

Fanconi Anemili Pediatrik Hastada Dil Yassı Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu

Madamin Badırshaev1, Güleser Saylam1, Ömer Bayır1Gökhan Toptaş1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB KLİNİĞİ ANKARA
2YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KBB ANABİLİMDALI,ANKARA


[BPS-42]

İleri Evre Larinks Kanserli Hastada Atipik Cilt Metastazı: Olgu Sunumu

Gökhan Toptaş1, Güleser Saylam1, Alican Sungur1, Ömer Bayır1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1SBÜ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KBB KLİNİĞİ,ANKARA
2YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ,KBB ANABİLİMDALI,ANKARA


[BPS-43]

SUBMANDİBULAR YERLEŞİMLİ ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON

İlker Akyıldız, Melih Öner, Kemal Keseroğlu, Murad Mutlu, Güleser Saylam

TC SB SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği


[BPS-44]

Hıpofarenks Yerleşimli Sinoviyal Sarkom:Olgu Sunumu

Zekiye Orhan, Muammer Melih Şahin, Melih Çayönü, Ayşe Seçil Kayalı Dinç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBB Kliniği,Ankara


[BPS-45]

Benign Simetrik Lipomatozis (Madelung Hastalığı): Olgu Sunumu

Abdulkerim Taşdemir, Şeyda Akbal, Rauf Oğuzhan Kum, Mehmet Ali Çetin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara


[BPS-46]

Submandibular Yerleşimli Arteriyovenöz Malformasyon

İlker Akyıldız, Melih Can Öner, Kemal Keseroğlu, Murad Mutlu, Güleser Saylam

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara


[BPS-47]

Yutma Güçlüğüne Neden Olan Retrofarengeal Kitle: Servikal Kordoma

Sibel Yıldırım1, Ebru Karakaya1, Emre Ocak1, Dilara Akbulut2, Ozan Bağış Özgürsoy1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara


[BPS-48]

Erken Evre Oral Kavite Kanserlerinde Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Bulguları

Hatice Seçil Akyıldız, Süha Beton, Ozan Bağış Özgürsoy, Mustafa Kürşat Gökcan, Tarık Babür Küçük

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara


[BPS-49]

Larinksin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu ve Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu Birlikteliği

Harun Gür1, Rabia Bozdoğan Arpacı2Onur İsmi1, Yusuf Vayısoğlu1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin


[BPS-50]

Tonsil ön plikasında fibrolipom

Hüseyin Samet Koca1, Gülçin Şimşek2

1Sağlık Bakanlığı Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Kulak Burun Boğaz
2SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı


[BPS-51]

Eagle Sendromu: Olgu Sunumu

Ayşe Çeçen1, Esra Kavaz2, Özgür Kemal2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun
219 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı, Samsun


[BPS-52]

Geç Dönem Malign Paragangliom Metastazı

Hilmi Cem Kaya, Hamdi Hakan Coşkun

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Bursa


[BPS-53]

Pediatrik Submandibuler Kitlelerin Nadir Bir Nedeni: Desmoid Tip Fibromatozis

Başak Yalçıner1, Ömer Bayır1, Güleser Saylam1, Muharrem Dağlı1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara


Benign parotis kitlesini taklit eden ekstraplevral soliter fibröz tümör

Fakih Cihat Eravcı, Mustafa Çolak, Mehmet Fatih Karakuş, Hacı Hüseyin Dere

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara


[BPS-55]

Iyot131 tedavisi alan papiller tiroid karsinomu olgusunda metakron anaplastik t-hücreli lenfoma gelişimi

Nesibe Esra Karaman1, Fatih Oğhan1, Mehmet Hüseyin Metineren2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı,Kütahya


[BPS-56]

akut solunum yolu obstrüksiyonuna yol açan epiglot apsesi olgusu

Oğuz Gül, Suat Terzi, Mehmet Birinci, Zerrin Özergin Coşkun, Metin Çeliker

recep tayyip erdoğan üniversitesi eğitim araştırma hastanesi


[BPS-57]

mediastinit ile sonuçlanan yaygın derin boyun enfeksiyonu olgusu

Oğuz Gül, Suat Terzi, Kerim Tüllüce, Emine Demir

recep tayyip erdoğan üniversitesi eğitim araştırma hastanesi


[BPS-58]

Tiroidektomi sonrası gelişen trakeal hasara yaklaşım: Olgu Sunumu

Esra Bozkurt1, Ömer Bayır1, Güleser Saylam1, Bülent Öcal1, Mehmet Hakan Korkmaz2

1S.B.Ü. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı


[BPS-59]

Tiroid Bezinde Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunumu

Erol Keleş1, Cihan Türker1, Abdulvahap Akyiğit1, Adile Ferda Dağlı2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ


[BPS-60]

Yenidoğan hastada tekrarlayan entübasyon-ekstübasyon denemelerinin sonucu: Laringeal granülasyon olgusu

Esra Kavaz1, Ayşe Çeçen2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun


[BPS-61]

Nadir bir hava yolu patolojisine sıradışı bir çözüm: Trakeoözefageal fistül entübasyonu

Esra Kavaz1, Ayşe Çeçen2, Sinan Atmaca1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Samsun


[BPS-62]

Larenksin nadir primer tümöru:Mix nöroendokrin nonnöroendokrin neoplazmı

Chınara Aliyeva1, H. Murat Yener1, E. Deniz Gözen1, Fırat Tevetoğlu1, Sinem Kara1, Şebnem Batur2, Cansu Yol2

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı


[BPS-63]

Larenks osteoblastomu: olgu sunumu

Hakan Avcı, Eren Boldaz, Melis Demirağ Evman, Kayhan Başak

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi


[BPS-64]

Preoperatif Vokal Kord Nodülü ile Karışan Laringeal Miksoma Olgusu

Ebru Gün1, Orhan Semerci2, Emine Demir1, Özlem Çelebi Erdivanlı1, Engin Dursun1

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, KBB Bölümü, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Rize


[BPS-65]

Parotis Bezinde Sinovyal Sarkom

Harun Gür, Kemal Koray Bal, Onur İsmi, Cengiz Özcan

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Mersin


[BPS-66]

Olgu Sunumu: Parotis Aksesuar Bezinden Kaynaklanan Duktal Karsinom

Burcu Vural1, Caner Kılıç1, Nazan Bozdoğan2, Samet Özlügedik1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Ankara


[BPS-67]

Olgu Sunumu: Yumuşak Damakta Schwannom

Burcu Vural1, Bayram Büyük1, Caner Kılıç1, Samet Özlügedik1, Sultan Çiğdem Irkkan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, Ankara


[BPS-68]

Alt dudak schwannoma olgusu

Hakan Avcı, Abdussamet Faraşoğlu, Melis Demirağ Evman

Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi


[BPS-69]

İnfantta bukkal yağ yastıkçığının ağız içine bilateral protrüzyonu

Hasan Kazaz1Sinan Seyhan1, Erkan Tezcan2

1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Amasya
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Çanakkale


[BPS-70]

Aktinomiçes Lenfadeniti: Olgu Sunumu

Taylan Bilici1, Özgür Sürmelioğlu1, Muhammed Dağkıran1, Özgür Tarkan1, Süleyman Özdemir1, Mete Kıroğlu1, Merve İnceman2, Aysun Uğuz2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Adana


[BPS-71]

Dispne ile Bulgu Veren Larengeal Mantle hücreli lenfoma olgusu

Aysel Hasanova1, Sibel Yıldırım1, Zahide Çiler Büyükatalay1, Seher Yüksel2, Mustafa Kürşat Gökcan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara


[BPS-72]

Tek Taraflı Tonsil Miçetoması

Sitare Sabire Sarıçam, Ayça Başkadem Yılmazer, Hasan Sami Bircan, Kamil Akdağ, Deniz Hancı, Yavuz Uyar

Sağlık Bilimleri Üniv Okmeydanı EAH KBB Kliniği


[BPS-73]

Tekrarlayan Polikondrit; Trakealarengeal Tutulum

Gökçe Altın1, Neslihan Yaprak1, İrem Hicran Özbudak2, Alper Tunga Derin1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya


[BPS-74]

Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom; Submandibuler Gland Kaynaklı Tükrük Bezi Tümörü

Gökçe Altın1, Neslihan Yaprak1, İrem Hicran Özbudak2, Kenan Güney1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya


[BPS-75]

Yirmi Yıl Sonra Gelişen Meme Karsinomu Boyun Metastazı

Neslihan Yaprak1, Gökçe Altın1, İrem Hicran Özbudak2, Alper Tunga Derin1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya


[BPS-76]

Boyunda İnsidental Saptanan Nöroendokrin Tümör Metastazı

Neslihan Yaprak1, Gökçe Altın1, İrem Hicran Özbudak2, Alper Tunga Derin1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,KBB Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı, Antalya